Budimex miał 64,73 mln zł zysku netto, 86,21 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Budimex odnotował 64,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 109,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 86,21 mln zł wobec 138,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 963,83 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 1 669,03 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 128,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 194,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 302,66 mln zł w porównaniu z 2 721,77 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 142,93 mln zł wobec 216,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Audytor spółki - EY poinformował, że nie wyraził opinii z badania ze względu na jego węższy zakres. EY wskazało, że Budimex nie dokonał aktualizacji rozliczeń wynikających z tytułu sporu (zakończonego ugodą 8 sierpnia br.) dotyczącego kontraktu na rozbudowę lotniska Okęcie - budowę Terminala 2 w kwocie 20 mln zł.

"Biorąc pod uwagę skomplikowane skutki podpisanej ugody oraz wzajemne rozliczenia konsorcjantów, nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć się na temat wpływu tej ugody na wysokość rozliczeń ujmowanych przez grupę na dzień 30 czerwca 2018 r." - czytamy w raporcie EY.

"W odniesieniu do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Budimex SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku oraz w raporcie z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku zarząd Budimex SA potwierdza, że kalkulacja wpływu ugody konsorcjum z PPL na wynik finansowy spółki i Grupy Budimex będzie dopiero możliwa po końcowym rozliczeniu kontraktu przez lidera - Ferrovial Agroman SA w trzecim kwartale 2018 roku" - napisał Budimex w raporcie półrocznym.

Jednocześnie spółka podkreśliła, że w opinii zarządu ugoda jest korzystna dla obu stron i może mieć pozytywny wpływ na wynik finansowy Budimex SA oraz Grupy Budimex.

"Zarząd Budimex SA rozumie stanowisko firmy audytorskiej, że nie miała możliwości oceny skutków finansowych podpisanej ugody i w związku z tym nie mogła wypowiedzieć się na temat wysokości rozliczeń z tytułu wzajemnych roszczeń Konsorcjum i PPL wykazanych w księgach rachunkowych Budimex SA na dzień 30 czerwca 2018 roku" - napisano także.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)