Jak poinformował PAP dyrektor utworzonego przez GZM Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM) Marek Kopel, przygotowanie odrębnych planów finansowych przez organizatorów – na gruncie ich dotychczasowego funkcjonowania - to jedyna możliwa droga wynikająca z ustawy o związku metropolitalnym w woj. śląskim, na podstawie której działa Metropolia.

To również konieczne na wypadek ewentualnego, np. po wyborach, zatrzymania i cofnięcia uruchomionego już procesu przekazywania komunikacji do GZM.

Działająca od 1 stycznia br. Metropolia, która - na mocy specjalnej ustawy - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zgodnie z ich dotychczasową intencją od przyszłego roku ma przejąć na swoim terenie funkcję organizatora komunikacji od podmiotów dotąd tym się zajmujących.

Obecnie, poza powołanym pod tym kątem nowym Zarządem Transportu Metropolitalnego, funkcjonują w Metropolii: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP), Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (MZKP), Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach (MZK), a także – odrębnie – gmina Rudziniec.

W maju br. zgromadzenie GZM przyjęło m.in. uchwały zakładające przejęcie od dotychczasowych zadań organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich i zawarcie z nimi stosownych porozumień. Jednocześnie, zgodnie ze statutem Metropolii, do końca czerwca zgromadzenie GZM wstępnie ustaliło wysokość części zmiennej składek rocznych poszczególnych gmin na kolejny rok (uwzględniającą finansowanie przyszłorocznej komunikacji).

Nie mając wiedzy, w jaki sposób składki zmienne były dotąd liczone, a także jakie obowiązują np. umowy z przewoźnikami, Metropolia poprosiła organizatorów o przedstawienie wyliczeń, które przekazano gminom w formie zbiorczego zestawienia. Ponieważ żaden z tych podmiotów nie odbył przy tym drogi proceduralnej, w czerwcu zgromadzenie przyjęło uchwałę o składce zmiennej, opartą o koszty komunikacji z 2018 r. - z pominięciem szeregu czynników, jak prognozy dotyczące, np. kosztów paliwa, inflacji, kosztów bezpłatnej komunikacji w dni smogowe itp. Dlatego władze Metropolii prosiły wówczas gminy, by traktowały uchwalone wartości intencyjnie.

„Wszyscy organizatorzy będą teraz tworzyć projekty swoich planów finansowych, które będą gotowe w listopadzie. Tworząc te projekty organizatorzy muszą określić składkę niezbędną, aby pokryć koszty komunikacji, którą chcą przekazać do GZM” - powiedział PAP Kopel.

Dodał, że „jeżeli te prace zakończą się, GZM na zgromadzeniu, przy tworzeniu swego budżetu powinna wprowadzić zmiany do dotychczasowych składek, zgodnie z projektami dotychczasowych organizatorów, albo nie – jeżeli nie będzie zmian”.

Przypomniał, że zgodnie z ustawą o związku metropolitalnym w woj. śląskim, przejęcie zadań związanych np. z komunikacją może nastąpić 1 stycznia każdego roku. „Jeżeli 1 stycznia 2019 r. GZM będzie chciała przejąć te zadania i uda się to – a pewnie tak – od tego momentu będzie organizatorem transportu i przestaną nim być wszyscy pozostali” - wskazał.

„Po przekazaniu tych zadań może dojść do zmian (w organizacji komunikacji – PAP) - np. w zakresie dublujących się połączeń tyskich i KZK. Projekty planów finansowych powstaną natomiast na gruncie tego, co jest, ponieważ ustawa mówi, że w ślad za przekazaniem zadań przekazuje się te środki, które służyły wykonywaniu zadań. Najgorzej więc byłoby zacząć wymyślać zmiany przed przekazaniem zadań” - wyjaśnił Kopel.

Przypomniał, że po wyborach samorządowych ich przedstawiciele mogą zdecydować np. o zatrzymaniu procesu przekazywania organizacji komunikacji GZM. „Dlatego ważne jest, aby organizatorzy planowali rzetelnie dla siebie, bo gdyby nastąpił taki zwrot w sytuacji, co oczywiście jest możliwe, ci organizatorzy muszą dalej funkcjonować” - zastrzegł.

Przyjęte w maju uchwały zgromadzenia Metropolii dotyczyły m.in. zgód na zawarcie przez zarząd GZM porozumień z organizatorami określających: sposób finansowania zadań, zawierania umów o świadczenie usług oraz sprawy majątkowe. Kolejnym krokiem formalnym stały się podjęte już uchwały organizatorów o zgodzie na przejęcie ich zadań przez Metropolię.

„W ślad za tym zarządy (organizatorów – PAP) negocjują już szczegółowe porozumienia. Będzie jeszcze druga tura uchwał mówiących w przypadku KZK GOP i MZKP o przekazaniu majątku, wierzytelności i zobowiązań, a w przypadku MZK Tychy – jednostki budżetowej. Te uchwały powinny nastąpić we wrześniu” - zasygnalizował dyrektor ZTM.(PAP)

autor: Mateusz Babak