W czwartek PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na przebudowę torów wraz z infrastrukturą towarzyszącą między Poznaniem a Rokietnicą. Modernizacja tego odcinka to kolejny etap prac na trasie z Poznania do Szczecina.

„Modernizacja linii kolejowej z Poznania do Szczecina zbliży Wielkopolskę i Pomorze Zachodnie. To projekt istotny dla podróżnych połączeń regionalnych i międzyregionalnych. PKP PLK z wyprzedzeniem wykonały już część prac na 100 km linii. Od dziś, dzięki umowie za 292 mln zł, wykonawca jest na odcinku Rokietnica – Poznań” – podkreślił członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Arnold Bresch.

Zgodnie z założeniami podpisanej umowy, na stacjach Poznań Wola, Kiekrz i Rokietnica przewidziano modernizację sześciu peronów m.in. z zapewnieniem dostępu dla osób o ograniczonej możliwości ruchowej.

„Będą wiaty peronowe, nowoczesne oświetlenie, system informacji pasażerskiej. Wymienione będzie 18 km torów i sieci trakcyjnej między Poznaniem a Rokietnicą. Poprawi się bezpieczeństwo, przepustowość trasy oraz skróci czas przejazdu. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy modernizacja ośmiu przejazdów kolejowo–drogowych. Wybudowanych będzie 13 nowych i zmodernizowanych 12 istniejących obiektów inżynieryjnych, m.in. dojścia do peronów, przejścia pod torami. Pamiętano o ochronie środowiska, m.in zaplanowano bezpieczne przejścia dla zwierząt” – tłumaczył Zbigniew Wolny z zespołu prasowego PKP PLK.

Wartość podpisanej umowy to ok. 292 mln zł netto, z czego ok. 240 mln zł netto pochodzi z UE z instrumentu „Łącząc Europę”. Roboty będzie wykonywać firma Trakcja PRKiI S.A.

Wolny wskazał, że rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych zaplanowane jest na początek IV kwartału tego roku, natomiast zakończyć się mają - w IV kw. 2020 r.

Poznań – Rokietnica, to pierwszy z dwóch odcinków między Poznaniem a Wronkami, który będzie modernizowany w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59, na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”. (PAP)

autor: Anna Jowsa