Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Trakcja PRKiI odnotowała 20,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 18,17 mln zł wobec 6,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 578,85 mln zł w I-II kw. 2018 r. wobec 537,65 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 1,36 mln zł wobec 23,5 mln zł zysku rok wcześniej.
Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r.
(ISBnews)