„Organizacje pozarządowe są jednym z filarów społeczeństwa obywatelskiego, które to społeczeństwo pełni szereg bardzo istotnych dla demokracji funkcji. Bez autentycznych społeczników, zaangażowanych obywateli nie może funkcjonować demokracja” – przekonywał wicepremier.

Podkreślił, że funkcje jakie one pełnią nie są dopełniające, jak się je często określa, ale równoprawne, partnerskie wobec tego, co realizują inne podmioty, sektory m.in. polityczny, czy biznesowy.

W swoim wystąpieniu przedstawił też programy wspierania przez państwo rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zauważył, że zostały już wprowadzone zmiany, które podnoszą rangę tematu społeczeństwa obywatelskiego i możliwości wsparcia społeczeństwa obywatelskiego w państwie. Wśród nich wymienił m.in. powołanie Komitetu ds. Pożytku Publicznego, które jest odpowiedzialne za kwestie organizacji pozarządowych i Narodowego Instytutu Wolności, czyli pierwszej w Polsce agencji wykonawczej ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

„Podstawową zmianą jeśli chodzi o zaangażowanie państwa w partnerskie wsparcie dla organizacji pozarządowych jest to, że my chcemy rozwijać i wzmacniać organizacje, ich niezależność, ich podmiotowość, siłę finansową(…). Państwo polskie jest odpowiedzialne za to, żeby przekazywać zasoby publiczne obywatelom” – podkreślał prof. Gliński.

Przypomniał, że dotychczas finansowanie państwowe było przeznaczane głównie na konkretne zadania, natomiast obecnie „uzyskujemy możliwość finansowania instytucjonalnego organizacji”, w tym ich rozwoju, potencjału.

Innym wparciem ze strony państwa będzie wsparcie dla „kapitałów żelaznych” tak, aby organizacje pozarządowe miały możliwość korzystania ze środków publicznych z przeznaczeniem ich na kapitały żelazne, aby budowały swoje zasoby.

Zaznaczył, że nowe programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego to przede wszystkim program rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030.

Zauważył, że zostało podniesione finansowanie z budżetu centralnego przeznaczane na organizacje pozarządowe. Przypomniał, że oprócz dotychczasowych 60 mln zł rocznie na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), uzyskano dwa dodatkowe źródła.

Jednym z nich jest źródło bezpośrednio budżetowe - w tym roku to jest dodatkowych 30 mln zł dla organizacji pozarządowych, i źródło nowe, czyli przeznaczanie środków z hazardu na organizacje pozarządowe. „4 proc. środków pochodzących z tego, co jest realizowane w obszarze Totalizatora Sportowego, będzie przeznaczane na dobro publiczne, które realizują organizacje pozarządowe” – wskazywał Gliński.

Będą także organizowane konkursy dotacyjne, w ramach pięciu priorytetów: zrównoważony rozwój organizacyjny (w tym dostępność do środków publicznych na rozwój instytucjonalny, na działania misyjne, na wkład własny), wsparcie kapitału żelaznego, rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych mediów obywatelskich i organizacji eksperckich, a także wsparcie doraźne, w sytuacjach awaryjnych.

Podkreślił, że kolejnym programem, który zostanie w najbliższym czasie skierowany do Rady Ministrów jest Korpus Solidarności. „Program rozwoju wolontariatu na lata 2018–2030 (…) Chcemy, odwołując się do symbolu Solidarności (…), rozwijać wolontariat w sposób profesjonalny, a więc wsparcie szkoleniowe, integracyjne, wsparcie organizacyjne, upowszechnienie wolontariatu w mediach, dowartościowanie zaangażowania wolontariuszy, pogłębienie wiedzy o wolontariacie” – wyliczał wicepremier.

Innym istotnym programem – jak wskazywał – jest ten dotyczący wspierania organizacji harcerskich i skautowych. W tym kontekście wskazywał głównie na szkolenie i wsparcie na powoływanie kolejnych, wykształconych instruktorów, a także wsparcie instytucjonalne, inwestycyjne.

Wicepremier wziął później udział w gali wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” oraz, jako przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego wręczył pamiątkowe tabliczki i certyfikaty organizacjom, które otrzymały dotacje w ramach projektu regrantingowego, tzw. „małego FIO”.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji sektora pozarządowego. W ramach programu FIO dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel główny programu, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. FIO funkcjonuje od 2005 r. 27 listopada 2013 r. przyjęty został Program FIO na lata 2014-2020. Jest on podstawą do corocznej organizacji konkursu.