Podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju minister poinformował, że prace nad strategią AI (z ang. artificial intelligence) – zapowiedzianą wiosną tego roku przez wicepremiera Jarosława Gowina – już się rozpoczęły, z udziałem – jak podkreślił – nie tylko przedstawicieli administracji i świata nauki, ale przede wszystkim biznesu. Zarys dokumentu ma być gotowy wiosną przyszłego roku.

„Chciałbym, aby strategia była gotowa jak najszybciej, ale to nie jest praca na jeden miesiąc. Dużo zależy od tego, jaki dokument będziemy chcieli ostatecznie odzyskać. Prosty, krótkoterminowy plan działań jesteśmy w stanie zdefiniować relatywnie szybko, zaś rozbudowana strategia, służąca np. jako podstawa kształtowania budżetu, wymaga czasu” – powiedział PAP minister.

Dodał, że nie zostało jeszcze postanowione, czy strategia będzie przyjęta na poziomie jedynie Ministerstwa Cyfryzacji, czy będzie dokumentem rządowym.

„Strategia – plan działania – nad którą pracujemy, będzie musiała mieć charakter interdyscyplinarny – kluczowe w pracach nad nią, oprócz naszego resortu, są m.in. ministerstwa: nauki, przedsiębiorczości i technologii oraz inwestycji i rozwoju, zaangażowane będą także inne resorty” – powiedział Zagórski. Wskazał, że prace nad strategią toczą się przy dużym wsparciu biznesu, czyli firm i instytucji z tego sektora.

„Biznes został zaproszony do tych prac; gotowy jest już szczegółowy podział zadań, którymi chcą się zająć poszczególni uczestnicy” – powiedział minister. Jak mówił, na obecnym etapie nie jest rozważane przełożenie strategii także na język prac legislacyjnych – bardziej chodzi o dokument, będący podstawą aplikowania o środki na działania w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji.

„To, czy będzie potrzebne rozwiązanie ustawowe, zależy od tego, jakie będą aspekty tego planu. Np. gdybyśmy chcieli udrożnić przepływ środków, potrzebna byłaby może zmiana ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jednak na dziś nie planujemy specjalnej ustawy o sztucznej inteligencji” – powiedział szef resortu cyfryzacji. Ocenił, że nie ma też możliwości rozwinięcia zastosowania sztucznej inteligencji w administracji publicznej - dotyczy to przede wszystkim sfery biznesu.

Podczas panelu poświęconego perspektywom rozwoju sztucznej inteligencji Zagórski wyjaśnił, że strategia w tym zakresie ma stanowić plan działań, których podjęcie pozwoli zintegrować wydatki i np. aplikować o unijne środki w tej dziedzinie. Przypomniał, że w programie Digital Europe Komisja Europejska przewidziała kilka miliardów euro, z których część można wykorzystać na finansowanie przedsięwzięć z zakresu sztucznej inteligencji. Podział tych środków jest kompetencją Komisji.

„Nasz plan działania powinien polegać na tym, żeby jak najwięcej z tych pieniędzy trafiło do Polski, stąd potrzebne są projekty w Polsce i ich wspieranie, oraz dokumenty mówiące, co chcielibyśmy jak najszybciej zrobić w Polsce w tej dziedzinie” – powiedział Zagórski. Wskazał także na konieczność podejmowania inicjatyw w tej sferze w ramach współpracy międzynarodowej np. z krajami Grupy Wyszehradzkiej, ale także państwami Trójmorza czy państwami bałtyckimi.

„Przed nami wyzwanie polegające na tym, że musimy mieć strategię - plan działania, po to, żeby wiedzieć, jakie pieniądze nam są potrzebne i z jakimi konkretnymi projektami pójść do Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej, oraz zobaczyć, jak szeroką ławą powinniśmy iść w tym procesie” – wyjaśnił minister.

Ocenił, że polską przewagą w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju sztucznej inteligencji są doskonałe kadry w tej dziedzinie. Wskazał, że np. w podobnej strategii przygotowanej w Wielkiej Brytanii zauważono potrzebę stworzenia specjalnej, państwowej szkoły wyższej kształcącej w tym obszarze.

Francja, Niemcy czy Wielka Brytania to europejskie kraje, w których już wdrażane są programy wspomagające rozwój sztucznej inteligencji; na tę dziedzinę stawiają także m.in. Chiny. Minister Zagórski zadeklarował, że tworząc własną strategię, Polska chce czerpać również z doświadczeń innych krajów. Strategia ma pomóc w finansowym wsparciu badań nad AI i stymulować współpracę w tej dziedzinie pomiędzy nauką a biznesem.

W maju br. podczas kongresu Impact'18 wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział, że jesienią rozpoczną się prace nad polską narodową strategią rozwoju AI. Jak mówił, jej założenia mają być wypracowane w gronie technologicznych liderów, a także z udziałem naukowców.

>>> Czytaj też: Powstanie metropolia binarna Warszawa-Łódź? Wild: CPK będzie potężnym impulsem inwestycyjnym