Zysk operacyjny wyniósł 104,57 mln zł wobec 79,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 136,65 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 1 672,9 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 116,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 108,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 786,67 mln zł w porównaniu z 3 234,25 mln zł rok wcześniej. 

"Skonsolidowana EBITDA za okres 12 miesięcy narastająco za okres kończący się 30 czerwca 2018 roku wyniosła 386 244 tys. zł (liczona narastająco jako zysk na działalności operacyjnej plus amortyzacja) i była wyższa o 12 246 tys. zł w porównaniu do roku 2017. Wskaźnik Dług netto/EBITDA wyniósł 2,69 na dzień 30 czerwca 2018 roku vs 2,86 w roku poprzednim. Najwyższe przychody w historii osiągnęła spółka w Rumunii, co związane jest z dalszym rozwojem centrów dystrybucji części zamiennych tzw. magazynów centralnych. Ponadto duży wzrost sprzedaży odnotowany został w spółkach na Litwie, Bułgarii, Ukrainie, Chorwacji, Węgrzech, Słowacji oraz w Czechach" - czytamy w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 130,66 mln zł wobec 130,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. W 2017 r. odnotowała 6,9 mld zł skonsolidowanych przychodów. 

(ISBnews)