Torpol miał 1,76 mln zł straty netto, 1,05 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Torpol odnotował 1,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,05 mln zł wobec 6,21 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 332,84 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 148,43 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 5,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,16 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 544,29 mln zł w porównaniu z 212,69 mln zł rok wcześniej.

„Wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy w okresie sprawozdawczym wynika z wejścia w fazę realizacji rekordowego portfela zamówień, który został zbudowany przez spółkę w poprzednich okresach (w drugiej połowie 2016 i w 2017 roku)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2018 r. wyniosła 18,79 mln zł wobec 5,11 mln zł straty rok wcześniej.

„Z tytułu dokonanych niepieniężnych i jednorazowych odpisów aktualizacyjnych oraz rezerwy dotyczących aktywów norweskich, spółka wykazała w jednostkowym sprawozdaniu finansowym koszt finansowy z tytułu aktualizacji wartości inwestycji w wysokości 17,5 mln zł oraz z tytułu rezerwy 7,8 mln zł. W konsekwencji strata brutto Grupy wyniosła 4,3 mln zł, natomiast strata brutto spółki odpowiednio 17 mln zł.
Strata netto Grupy wyniosła 5,9 mln zł, natomiast strata netto spółki, obciążona zdarzeniami jednorazowymi, wyniosła 18,8 mln zł. Mając na względzie jednorazowy charakter dokonanych operacji księgowych związanych z aktywami norweskimi, zysk netto spółki po oczyszczeniu z wpływu ww. operacji wyniósł 7,6 mln zł" - czytamy dalej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)