"Za symbolami w rodzaju sierpa i młota kryją się straszliwe zbrodnie" - napisał litewski ambasador w USA Rolandas Kriszcziunas w liście do dyrekcji amerykańskiego koncernu w Bentonville (Arkansas). "Jeszcze przez wiele stuleci promocja tych symboli będzie wywoływała u nas bardzo bolesne skojarzenia" - podkreślił.

"W latach okupacji Litwy w czasie drugiej wojny światowej przez Armię Czerwoną (tj. od 1939 do zajęcia państw bałtyckich w 1941 r. przez armię Hitlera, wypartą latem 1944 przez wojska ZSRR) wymordowano, oderwano od rodzin i zesłano do obozów tysiące naszych obywateli, niewinnych ludzi" - przypomina ambasador Litwy w piśmie do koncernu Walmart.

Jak podał Baltic News Service, również grupa prawników z Estonii, Łotwy i Litwy w utrzymanym w kategorycznym tonie liście, który skierowała do dyrekcji Walmarta, wystąpiła z żądaniem "niezwłocznego usunięcia" ze sklepów koncernu na terenie tych państw towarów z symbolami ZSRR.

>>> Czytaj też: Walmart ogranicza sprzedaż broni. Nie kupią jej osoby poniżej 21 roku życia