Torpol spodziewa się ponad 1 mld zł przychodów i wyniku 'powyżej zera' w 2018 r.Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Torpol spodziewa się przekroczenia 1 mld zł przychodów i osiągnięcia zysku netto w bieżącym roku, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

"Idziemy w kierunku przychodów przekraczających 1 mld zł w tym roku i I półrocze pokazuje, że ten plan jest wykonywany nawet z pewnym zapasem" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej.

"Druga połowa roku na pewno będzie lepsza przychodowo. Natomiast wynik netto powinien być powyżej zera narastająco za cały rok - o to walczymy i do tego powinniśmy doprowadzić" - dodał.

Grabowski wyraził też nadzieję, że już wyniki III kw. pokażą ograniczenie straty netto w ujęciu narastającym.

Dodał, że na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży Torpol jest na poziomie "tylko nieco niższym od zakładanego" i że pozycja ta "pokazuje tendencję, która się będzie poprawiała w tym roku i w 2019".

Spółka miała w I półroczu 2018 r. 545,6 mln zł skonsolidowanych przychodów (+156% r/r) i 10 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (+318% r/r). Wynik netto wyniósł -5,9 mln zł w I poł. roku (+47% r/r).

Zarząd zwrócił uwagę na jednostkowy zysk brutto na sprzedaży Torpol SA, który sięgnął w I półroczu blisko 18 mln zł (+231% r/r) i jednostkową rentowność zysku brutto na sprzedaży: 3,3% w I poł. 2018, o 0,6 pkt proc. więcej r/r.

Torpol podał wczoraj, że posiadał na koniec II kwartału portfel zamówień o wartości niemal 2,55 mld zł netto bez udziału konsorcjantów i że koncentruje się na utrzymaniu wartości portfela zamówień pozwalającego na stabilne, coroczne osiąganie wolumenu sprzedaży na poziomie 1,2-1,5 mld zł.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)