Czym ma być fundusz? – To inicjatywa uzupełniająca to duże i ważne przedsięwzięcie polityczne, jakim jest połączenie siły i strategicznego znaczenia regionu środkowoeuropejskiego - mówi szefowa BGK.

Fundusz Trójmorza ma odpowiadać na potrzeby infrastrukturalne w tym regionie. Szczególnie w obszarach transportu, energii i cyfryzacji. – Wierzymy w to, że wspólnie razem z 12 krajami możemy wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności tego regionu – wyjaśnia Daszyńska-Muzyczka.

W założeniu kapitał funduszu ma wynosić 5 miliardów euro. – A inwestycje, w które chcemy się zaangażować, mają przekraczać nawet 100 miliardów euro. Choć, jak patrzymy na wyzwania w tym rejonie, to i tak kropla w morzu potrzeb – przyznaje prezes Banku Gospodarki Krajowej.

Beata Daszyńska-Muzyczka