PBKM ma kredyt o wartości do 75 mln zł na przejęcie StemlabWarszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zawarł umowę kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego obrotowego do łącznej kwoty stanowiącej równowartość do 75 mln zł z PKO Bankiem Polskim, podała spółka.

"Kredyt terminowy denominowany w euro o równowartości 65 mln zł zostanie udzielony na nabycie akcji Stemlab natomiast kredyt obrotowy w wysokości do 10 mln zł na finansowanie bieżącej działalności spółki (w tym spłatę dotychczasowych kredytów udzielonych emitentowi przez mBank). Umowa kredytu terminowego została zawarta na okres 5 lat, a oprocentowanie kredytu terminowego oparto o stawkę EURIBOR 1M ( przy czym jeśli stawka jest niższa od zera, będzie uznana za równą zeru) powiększoną o marżę banku, a jego spłata będzie następowała w miesięcznych ratach z uwzględnieniem spłaty balonowej w terminie spłaty ostatniej raty kredytu terminowego w wysokości ok. 13 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka poinformowała, że uzyskanie finansowania na realizację transakcji stanowi spełnienie ostatniego z warunków zawieszających zamknięcia transakcji znajdujących się w umowie nabycia akcji Stemlab.

Zgodnie z umową nabycia akcji Stemlab zamknięcie transakcji, w ramach której nastąpi przeniesienie własności akcji Stemlab na PBKM , powinno nastąpić dziesiątego dnia roboczego od dnia ziszczenia się ostatniego z warunków zawieszających zawartych w umowie nabycia akcji Stemlab, podano również.

Spółka poinformowała w połowie sierpnia, że uzyskała zgodę od Portugalskiego Urzędu Ochrony Konkurencji (Autoridade da Concorrencia) na przejęcie PBKM kontroli nad spółką Stemlab.

Stemlab został założony w 2003 roku i był jednym z pierwszych niepublicznych banków komórek macierzystych w Europie. Od początku działalności prowadził także własne badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu i terapiach eksperymentalnych. Na koniec 2017 roku Stemlab przechowywał łącznie ok. 98 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek oraz ok. 120 tys. wszystkich rodzajów materiałów biologicznych.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)