Auto Partner miał 16,7 mln zł zysku netto, 21,74 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Auto Partner odnotował 16,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 9,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 21,74 mln zł wobec 14,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 303,42 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 237,64 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy w pierwszej połowie 2018r. wyniosły 557 350 tys. zł i były wyższe o 26,9% w porównaniu do przychodów w analogicznym okresie 2017 roku. Wzrost spowodowany był głównie wzrostem sprzedaży zagranicznej (+49%) choć w kraju dynamika sprzedaży była również dwucyfrowa (+19%). Wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie był przede wszystkim następstwem zwiększania skali działalności Grupy w szczególności przez: (i) rozwój sieci dystrybucji zarówno pod względem liczby otwieranych nowych filii, jak i lepszym pokryciem geograficznym polskiego rynku, (ii) rozszerzaniem asortymentu, (iii) lepszym dopasowaniem asortymentu do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, (iv) systematyczną optymalizację i poprawę obsługi klientów oraz (v) ogólnego wzrostu rynku" - czytamy w raporcie.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 29,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 557,35 mln zł w porównaniu z 439,11 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 30,01 mln zł wobec 21,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od czerwca 2016 r.

(ISBnews)