BOŚ Bank opublikuje prospekt dot. emisji akcji serii V w czwartek


Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) opublikuje prospekt emisyjny akcji serii V na swojej stronie internetowej w czwartek, 13 września, podał bank. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 11 września.
Prospekt umożliwia wprowadzenie do obrotu publicznego na rynku regulowanym 30 074 426 akcji BOŚ Banku.
"Zatwierdzenie prospektu zamyka proces podnoszenia kapitału zakładowego BOŚ S.A., rozpoczęty w marcu br. W ramach podwyższenia kapitału bank pozyskał 300,7 mln zł. Wprowadzenie do obrotu akcji serii V otwiera kolejne możliwości rozwoju banku, w oparciu o założenia Programu Postępowania Naprawczego, oraz sprawnej realizacji strategii. Realizując PPN i strategię, bank prowadzi konsekwentne działania zmierzające do podnoszenia swojej wartości rynkowej oraz umacniania pozycji wiarygodnego partnera, finansującego inwestycje proekologiczne klientów korporacyjnych, firm z sektora SME i klientów indywidualnych" - czytamy w komunikacie.
"Kwota umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku na finansowanie działań proekologicznych wyniosła 581,1 mln zł (z czego umowy na kwotę 298,1 mln zł zawarto w II kwartale br.) i była o 82,6% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Od początku swojego funkcjonowania bank sfinansował inwestycje proekologiczne o łącznej wartości 50 mld zł, z czego ponad 60% stanowią inwestycje z dziedziny ochrony atmosfery" - czytamy dalej.
Kilka dni temu BOŚ otrzymał również zgodę KNF na wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych serii D. Wcześniejszy wykup pozwoli przede wszystkim na eliminację z bilansu banku instrumentów finansowych, które wpływają na wysoki poziom kosztów odsetkowych, podkreślono także w materiale.
W połowie maja br. w ramach subskrypcji prywatnej BOŚ Bank przydzielił 30 074 426 akcji serii V o łącznej wartości 300,74 mln zł. Akcje serii V , których cena emisyjna wynosiła 10 zł/szt. zostały objęte przez 11 uprawnionych inwestorów. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą wyniosła 40 000 000.
W połowie lutego 2017 r. akcjonariusze BOŚ zdecydowali o emisji do 40 mln sztuk nowych akcji bez prawa poboru, zaś pod koniec marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - główny akcjonariusz BOŚ Banku - zadeklarował przeznaczenie kwoty 210 mln zł na podwyższenie kapitału banku w ramach oferty prywatnej do 40 mln akcji serii V bez pp.
Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
(ISBnews)