Artifex Mundi

Artifex Mundi odnotował 2,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Vivid Games

Vivid Games miało ok. 2,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2018 r., przy przychodach ze sprzedaży ok. 3,69 mln zł i kosztach działalności operacyjnej 10,34 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. "Odpowiednio: jednostkowa strata wyniesie ok. 6,25 mln zł oraz jednostkowe przychody ze sprzedaży 3,69 mln zł i koszty działalności operacyjnej 14,6 mln zł" - czytamy w komunikacie. 

Vivid Games podjął uchwałę w przedmiocie strategii działalności na rok 2018 i kolejne lata, której kluczowe założenia to m.in. dalsza publikacja gier mobilnych F2P z segmentu mid-core i rozpoczęcie publikacji gier mobilnych F2P z segmentu hyper-casual, podała spółka. >>>> 

Enea

Enea odnotowała 190,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 285,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Enea zrealizuje planowane na 2018 r. nakłady inwestycyjne w wysokości 2,4 mld zł, poinformował prezes Mirosław Kowalik. >>>> 

Enea może w przyszłym roku zrealizować inwestycje w odnawialne źródła energii, wynika z wypowiedzi prezesa Mirosława Kowalika. >>>> 

Benefit Systems

Benefit Systems podpisał umowę z Pocztą Polską działającą w imieniu własnym oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie na okres 26 miesięcy od 10 listopada 2018 r., podała spółka. Maksymalne wynagrodzenie Benefit System z tytułu realizacji umowy wynosi 51 105 600 zł brutto. >>>>  

P.A. Nova

P.A. Nova odnotowała 17,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 14,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

P.A. Nova prowadzi rozmowy o sprzedaży pakietu czterech swoich obiektów przemysłowych (hal produkcyjnych), poinformował wiceprezes Tomasz Janik. Ocenił godziwą wartość sprzedaży na ok. 20 mln euro. >>>> 

P.A. Nova planuje rozpoczęcie budowy projektu mieszkaniowego w Przemyślu na docelowo 127 mieszkań w I kw. 2019 r., poinformowała wiceprezes Ewa Bobkowska. >>>> 

P.A. Nova zakłada, że w tym roku wypracuje ok. 120 mln zł przychodów w segmencie budowlanym, poinformował wiceprezes Tomasz Janik. Ze względu na wysoką bazę, wynikającą z realizacji w ub.r. dużego kontraktu dla IKEA, będzie to mniej w ujęciu r/r. >>>> 

P.A. Nova widzi zainteresowanie partnerów finansowych współpracą przy realizacji parków handlowych, ale najpierw chce wytypować nowe inwestycje, do których mogłaby zaprosić partnera, wynika ze słów wiceprezesa Tomasza Janika. >>>> 

Lokum Deweloper

Olczyk Lokum 11, spółka w 100% zależna od Lokum Deweloper, zawarła z dwiema spółkami niepowiązanymi z grupą kapitałową Lokum Deweloper (GK LD), a powiązanymi ze sobą kapitałowo, w ramach jednej biznesowej transakcji i na takich samych warunkach dwie przedwstępne umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu, o łącznej powierzchni ok. 15 ha wraz z własnością położonych na jednym z gruntów budynków stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, podał Lokum Deweloper. Szacowana całościowa kwota ceny, łącznie z obu transakcji, może wynieść ok. 100 mln zł netto. >>>> >>> Zobacz też wyniki finansowe spółek 

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 43,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 43,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Polski Bank Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) i spółka biotechnologiczna Dystrogen Therapeutics podpisały umowę o współpracy, która obejmuje wspólne badania nad komórkami chimerycznymi i produkcję przez PBKM produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products), które zostaną wykorzystane w badaniach klinicznych spółki Dystrogen, podał PBKM. >>>> 

Ergis

Ergis odnotował 11,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 15,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polski Holding Nieruchomości

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 19,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 9,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Warimpex

Warimpex przeprowadził prywatną emisję siedmioletnich obligacji o wartości ponad 9 mln euro, podała spółka. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych 

Best

Best podjął decyzję o odwołaniu dalszych ofert publicznych obligacji, które mogłyby zostać wyemitowane w ramach ustanowionego programu emisji obligacji do kwoty 350 mln zł, na podstawie sporządzonego prospektu emisyjnego podstawowego z 25 października 2017 r., oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. >>>> 

Best zdecydował o odwołaniu dalszych ofert publicznych obligacji w ramach programu do łącznej kwoty 350 mln zł ze względu na bieżącą sytuację rynkową, ale nie wyklucza powrotu na rynek obligacji detalicznych w przyszłości, podał zarząd spółki. Planowane spłaty obligacji będą realizowane zgodnie z harmonogramem. >>>> 

CCC

EuroRating obniżył rating kredytowy CCC o jeden stopień do BBB- z BBB, podała agencja. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. >>>>  

Atal

Atal w związku z realizacją inwestycji aparthotelowej Atal Baltica Towers podjął współpracę z Grupą INApartments, profesjonalnym operatorem obiektów klasy premium przeznaczonych na wynajem krótko- i średnioterminowy, podała spółka. >>>>  

BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas rozpoczął współpracę z firmą Today, startupem pozyskanym w ramach Office Hours, podał bank. Rozwiązanie to upraszcza proces wyboru auta i wyliczania wysokości rat. >>>> 

Herkules 

Herkules zakończył proces due diligence i złożył wiążącą ofertę nabycia 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o. , podał Herkules, ujawniając opóźnioną informację poufną. Cena, po której Herkules byłby skłonny nabyć spółkę to 10 mln euro. >>>> 

Przejęcie przez Herkulesa spółki Trinac Polska za kwotę 10 mln euro może zwiększyć zasoby sprzętowe żurawi wieżowych grupy o blisko 50%, podała spółka. Ponadto, jeśli transakcja dojdzie do skutku, Herkules nie wyklucza rozpoczęcia rozmów nad pozyskaniem drugiej spółki - Trinac GmbH, czyli podmiotu sprzedającego Herkulesowi w tej chwili polską część biznesu. >>>> 

Pekao

- Zarząd Pekao Banku Hipotecznego podjął uchwałę w sprawie emisji serii obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 300 000 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji banku do kwoty 1 000 000 000 zł, podał bank. >>>> 

Soho Development

Soho Development opublikowało ofertę zakupu nie więcej niż 7 339 449 akcji własnych po cenie 3,27 zł za jedną akcję. Oferty sprzedaży będą przyjmowane w dniach 17-24 września. >>>> 

PGE

- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2019 r., podały spółki. Wartość kontraktu wynosi ok. 410 mln zł. >>>> 

Comp

Comp jako członek konsorcjum firm Comp i spółki zależnej Enigma Systemy Ochrony Informacji zawarł ze Skarbem Państwa - Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (jednostka organizacyjna funkcjonująca w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej) umowę na rozbudowę systemu kryptograficznego, podała spółka. Szacowana, całkowita wartość przedmiotowej umowy wynosi 56,29 mln zł i obejmuje wartość zamówienia gwarantowanego w kwocie 31,67 mln zł i zamówienia opcjonalnego w kwocie 24,62 mln zł. >>>>