Enea podtrzymuje tegoroczny capex na poziomie 2,4 mld złWarszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Enea zrealizuje planowane na 2018 r. nakłady inwestycyjne w wysokości 2,4 mld zł, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

"W pierwszym półroczu wydaliśmy 824 mln zł. W całym roku planujemy 2,4 mld zł i na dziś nie widzimy ryzyk, żeby to wykonać" - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej.

Zdaniem prezesa, plan jest dostosowany do możliwości grupy. W wytwarzaniu założono 596 mln zł nakładów, w dystrybucji 966,6 mln zł, w wydobyciu 496 mln zł. Na wsparcie i inne zaplanowano 155,5 mln zł, a na inwestycje kapitałowe 205,3 mln zł.

"W wytwarzaniu poziom wykorzystania po pierwszej połowie 2018 r. to 21%. Jest on niesatysfakcjonujacy, ale plan zamierzamy zrealizować w całości. W dystrybucji też nie ma zagrożenia, wynika to z pewnej sezonowości. W wydobyciu poziom był zadowalający za pierwsze półrocze" - powiedział też prezes.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)