Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - IMC odnotowało 24,46 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 30,3 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 26,98 mln USD wobec 34,46 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,11 mln USD w I poł. 2018 r. wobec 62,64 mln USD rok wcześniej.
IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka.
(ISBnews)