IMS liczy na sfinalizowanie przejęcia APR na początku października


Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - IMS liczy na sfinalizowanie przejęcia APR w pierwszych dniach października, podała spółka.
"(...) rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na nabycie 100% udziałów spółki APR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (APR) na warunkach opisanych w term sheet z 9 sierpnia 2018 roku […]. W ocenie zarządu, sfinalizowanie transakcji powinno nastąpić w pierwszych dniach października br." - czytamy w komunikacie.
Na początku sierpnia IMS podało, że podpisało umowę określającą ramowe warunki transakcji (term sheet) dotyczącej nabycia 100% udziałów spółki APR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (APR). Stronami term sheet są: IMS S.A. jako nabywca oraz trzy osoby fizyczne posiadające łącznie 100% udziałów w APR jako zbywający oraz sama spółka APR.
APR to spółka działająca od kilku lat w branży audiomarketingu, której model biznesowy oparty jest o dostarczanie usług muzycznych do punktów sprzedaży. APR posiada ok. 3 000 lokalizacji, do których dostarcza usługi abonamentowe audio w kraju i poza granicami.
Jak informowano w sierpniu, po przejęciu, grupa kapitałowa IMS będzie posiadała łącznie ok. 17.000 lokalizacji abonamentowych. IMS podkreślał, że przejęcie APR to "bardzo istotny krok" mający na celu konsolidację rynku marketingu sensorycznego w Polsce oraz wzmocnienie pozycji jako lidera rynku w Polsce. Dołączenie APR do grupy jest także ważne z punktu widzenia umocnienia pozycji grupy w segmencie ekonomicznym audiomarketingu, w którym IMS zaczął działać od początku bieżącego roku i w którym działa większość firm konkurencyjnych.
Nabycie 100% udziałów w APR nastąpi w modelu earn-out. Bardzo istotna część zapłaty na rzecz dotychczasowych właścicieli APR (będących jednocześnie jedynymi członkami zarządu tej spółki) uzależniona jest od zysków, jakie APR wypracuje dla grupy kapitałowej IMS. Cena łączna ma wynieść 3,75 mln zł (do 5 listopada br.) plus dodatkowa zapłata uzależniona od zysku netto wypracowanego w okresie lipiec 2019 - czerwiec 2020, tj. w okresie, gdy APR będzie w strukturach Grupy IMS. Zapłata ta waha się między 1 550 000 zł brutto, tj. 516 666,67 zł brutto dla każdego z dotychczasowych właścicieli APR przy wypracowaniu zysku netto na poziomie co najmniej 700 000 zł do 4 800 000 zł brutto, tj. 1 600 000,00 zł brutto dla każdego z dotychczasowych właścicieli APR przy wypracowaniu zysku netto na poziomie co najmniej 1 600 000 zł. W przypadku niewypracowania przez APR w okresie 01.07.2019 – 30.06.2020 co najmniej 700 000,00 zł zysku netto skalkulowanego wg reguł opisanych powyżej ale jednocześnie większego niż 400 000 zł, dotychczasowi wspólnicy APR zapłacą na rzecz IMS kwotę w łącznej wysokości 300 000 zł. W przypadku wypracowania zysku netto w ww. okresie w wysokości 400 000 zł lub mniejszej, dotychczasowi wspólnicy APR zapłacą na rzecz IMS kwotę w łącznej wysokości 750 000 zł.
W 2017 r. APR miało 389 tys. zł zysku netto przy 2,34 mln zł przychodów.
Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).
(ISBnews)