Sąd Apelacyjny zasądził 2,2 mln zł wraz z odsetkami na rzecz MCI CapitalWarszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie JTT Computer, w ramach którego zmienił zaskarżony wyrok i postanowił zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz MCI Capital kwotę 2,2 mln zł wraz z odsetkami, oddalając powództwo MCI w pozostałej części, podało MCI Capital. Sąd wskazał, iż wysokość szkody MCI ustalił na zasadzie uznania sędziowskiego.

"W 2006 roku MCI zainicjowała ze Skarbem Państwa spór mający na celu doprowadzenie do naprawienia szkody powstałej w majątku MCI związanej z utratą wartości akcji JTT. Szkoda ta, w ocenie MCI, co znalazło pełne potwierdzenie w wydanych w sprawie łącznie trzech opiniach Instytutu Naukowego (niezależnego biegłego powołanego przez sąd), była skutkiem błędnych decyzji podjętych przez Skarb Państwa, które doprowadziły do upadłości spółki i naraziły MCI na stratę oszacowaną na poziomie 28,9 mln zł. Zostało to potwierdzone wyrokiem z 12 kwietnia 2011 r., na podstawie którego Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zasądził na rzecz MCI kwotę w wysokości 28,9 mln zł, co razem z naliczonymi na tamten dzień odsetkami w wysokości 17,5 mln zł dawało kwotę odszkodowania na poziomie 46,4 mln zł. Kwota ta została wpłacona na rachunek MCI" - czytamy w komunikacie.

Sprawa była dwa razy rozpatrywana przez Sąd Najwyższy, ale wbrew oczekiwaniom spółki oraz prezentowanej przez nią argumentacji prawnej, a przede wszystkim wbrew treści wydanych w sprawie opinii biegłych, skończyła się wyrokiem zasądzającym od Skarbu Państwa na rzecz MCI kwotę 2,2 mln zł wraz z odsetkami, podano również.

"Wykonanie opisanego wyżej wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu spowoduje wypływ środków pieniężnych ze spółki o wartości netto (wartość zobowiązania do Skarbu Państwa w wysokości około 43 mln zł pomniejszona o podatek dochodowy w wysokości 5,5 mln zł zapłacony przez spółkę w roku 2011 należny od Urzędu Skarbowego) na poziomie 37,5 mln zł, co zmniejszy NAV na akcję odpowiednio o 0,71 zł (3,2% NAV wg stanu na 30.06.2018 r.)" - czytamy dalej.

Jednocześnie spółka zaznacza, że dzisiejszy wyrok jest kolejnym, ale nie ostatnim aktem toczącego się sporu ze Skarbem Państwa, zaś decyzja o dalszym jego prowadzeniu zostanie podjęta po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia zapadłego rozstrzygnięcia.

MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach PE/VC, notowanym na GPW od 2001 r.

(ISBnews)