Krzysztof Bednarz z dniem 13 sierpnia 2018 roku został oddelegowany przez radę nadzorczą spółki do wykonywania czynności prezesa zarządu.

>>> Czytaj też: Witold Słowik będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej