Qumak miał wstępnie ok. 13,1 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Qumak zanotował ok. 13,1 mln zł skonsolidowanej straty netto, przy przychodach ze sprzedaży wysokości ok. 54,5 mln zł i w I półroczu 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Na powyższy szacunek wyników Grupy w pierwszym półroczu 2018 r. miały wpływ m.in.:

a. Zwiększenie rezerwy na serwis gwarancyjny dotyczącej kontraktów zakończonych i przekazanych do serwisowania - kwota ok. 2 mln zł,

b. Koszty pracownicze, przede wszystkim wynikające z rozwiązanych w umów o pracę (w tym wynagrodzenia oraz odprawy i ekwiwalenty urlopowe) - kwota ok. 1,6 mln zł,

c. Koszty realizacji projektu ISOK - kwota ok. 1 mln zł,

d. Dodatkowe, nieplanowane koszty realizowanych projektów - kwota ok. 1 mln zł

e. Koszty usług prawnych i doradców związane z przygotowaniem do transakcji z Euvic - kwota ok. 0,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Istotny wpływ na przychody i wyniki pierwszego półrocza 2018 roku miała ograniczona liczba podpisywanych kontraktów związana ze zmniejszoną możliwością ich finansowania przez spółkę, podano również.

"Wyniki Grupy we wskazanym okresie są związane z wdrażanym przez zarząd planem naprawczym [...], zakończeniem realizacji dużych kontraktów infrastrukturalnych i przekazaniem ich do serwisu na okres udzielonej gwarancji, a także dalszą restrukturyzacją działalności spółki i przygotowaniami do emisji akcji serii M i N" - podano również.

Prezentowane wartości i informacje mają charakter szacunkowy oraz mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skróconym skonsolidowanym raporcie półrocznym za pierwsze półroczne 2018. Publikacja śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego zaplanowana jest na 27 września 2018 roku.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)