STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-09-25
IRDN /IRDN Index 268,76
sIRDN /sIRDN Index 306,85
offIRDN / offIRDN Index 214,89
IRDN24 /Base 271,33
IRDN8.22 /Peak 305,78
IRDN23.7 / Offpeak 213,90
TGe24 271,77
TGeBase 271,36
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 62 118,10
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 758 748,30

Źródło: Giełda Energii SA