Grupa Lotos i Politechnika Warszawska będą współpracować nad projektami B+RWarszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Grupy Lotos i spółki Lotos Lab podpisali dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową, podała Grupa Lotos. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii.

"Współpraca z Politechniką Warszawską to dla nas kolejny element budowania kapitału intelektualnego, który pozwoli nam wprowadzić na rynek nowe rozwiązania w obszarze paliw niskoemisyjnych. Obecnie bardzo interesujemy się wykorzystaniem wodoru jako paliwa, szczególnie w transporcie publicznym. Na bieżąco analizujemy różne możliwości dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych z funduszy zarówno krajowych, jak i unijnych. Równocześnie jest to nasza odpowiedź na zapisy rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wielokrotnie wspomina właśnie o konieczności rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego" - powiedział prezes Grupy Lotos Mateusz A. Bonca, cytowany w komunikacie.

"Politechnika Warszawska przykłada dużą wagę do technologii magazynowania i przetwarzania energii oraz zagadnień związanych z różnorodnymi sensorami. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że podstawowym i pożądanym rezultatem prac nad projektami mają być prototypy rozwiązań technologicznych, które będą mogły zostać poddane wdrożeniu przemysłowemu. Taka praktyczna możliwość jest zawsze niezwykle ważna dla środowiska naukowego, a szczególnie istotna dla Politechniki Warszawskiej, która ma ambicje współtworzenia nowoczesnej polskiej gospodarki" - dodał rektor Politechniki Warszawskiej Jan Szmidt.

Prowadzone przez Lotos Lab projekty innowacyjne skupiają się na dwóch kluczowych obszarach: bateriach litowo-jonowych oraz wodorze (wybrane elementy łańcucha wartości wodoru), podano również.

"W obszarze ogniw litowo-jonowych pracujemy obecnie nad projektem budowy rozproszonego magazynu energii. Z kolei w obszarze wodoru prowadzone przez nas działania obejmują m.in. projekt budowy lokomotywy manewrowej o napędzie hybrydowym oraz projekt budowy systemu atestacji wodoru. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie, jakie niesie za sobą współpraca z Politechniką Warszawską, pozwoli nam wspólnie osiągnąć sukces" - stwierdziła prezes Lotos Lab Marzena Koczut.

Współpraca z Politechniką Warszawską ma dotyczyć przygotowania przez uczelnię na zlecenie Lotos Lab prototypów wybranych urządzeń, m.in.:

- przetworników oraz systemów zarządzania bateriami,

- baterii litowo-jonowych i przepływowych,

- magazynów energii (stacjonarnych i mobilnych),

- baterii wodorowych niskotemperaturowych i wysokotemperaturowych,

- urządzenia do testowania poziomu czystości wodoru metodą optyczną, podano także.

"Zgodnie z umową, Politechnika Warszawska ma zapewnić laboratoria oraz wykwalifikowaną kadrę, która zrealizuje określone zadania w ramach poszczególnych projektów. Prace badawcze będą prowadzone w szczególności na Wydziale Fizyki, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej. Po stronie Lotosu natomiast leży między innymi wsparcie zakupu niezbędnego do prac sprzętu, technologii czy licencji" - czytamy dalej

"Innowacyjność oraz współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi to elementy, na które Lotos zwraca szczególną uwagę w swojej strategii do roku 2022. Dlatego tak bardzo cieszy nas umowa z Politechniką Warszawską, jedną z najbardziej prestiżowych polskich uczelni. Wierzymy, że dzięki tej współpracy uda nam wspólnie opracować rozwiązania, które pozwolą Lotosowi ugruntować pozycję lidera w szeroko pojętym obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Co ważne, jesteśmy przekonani, że na umowie zyska nie tylko nasza firma, ale również polska nauka oraz docelowo nasi klienci i akcjonariusze" - podsumował wiceprezes ds. inwestycji i innowacji Grupy Lotos Patryk Demski.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)