Rada wierzycieli Action wnioskuje o zakończenie sanacji i głosowanie nad układemWarszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Rada wierzycieli Action postuluje niezwłoczne zakończenie formalności niezbędnych do zatwierdzenia spisu wierzytelności i zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem, podało Action, powołując się na odpis protokołu z posiedzenia rady 25 września 2018 r.

"Rada wierzycieli podjęła m. in. uchwały nr 2 i 3/09/2018, w których uznała, że postępowanie sanacyjne powinno zostać zakończone niezwłocznym zwołaniem zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem oraz że wierzyciele, po tak długim okresie oczekiwania powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie zawarcia układu. Tym samym rada wierzycieli postuluje niezwłoczne zakończenie formalności niezbędnych do zatwierdzenia spisu wierzytelności i zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem" - czytamy w komunikacie.

Powyższe uchwały zostały podjęte na wniosek sędziego – komisarza, wnoszącego o zajęcie przez radę wierzycieli stanowiska, czy: a) zasadne jest dalsze prowadzenie postępowania sanacyjnego Action S.A. w Warszawie, czy też postępowanie winno podlegać umorzeniu w świetle informacji o kolejnych okresach sprawozdawczych, w których spółka osiąga ujemny wynik finansowy (w szczególności mając na względzie dane o wyniku finansowym za rok 2017); b) prowadzone obecnie postępowanie służy interesom ogółu wierzycieli i czy spółka ma szansę na poprawę wyników finansowych pozwalającą na zaspokojenie wierzycieli w drodze ewentualnego układu w stopniu wyższym niż prowadzenie postępowania upadłościowego, podano również.

Zarząd Action zgadza się ze stanowiskiem rady wierzycieli i w zakresie swych kompetencji podejmie czynności zmierzające do realizacji postulatów rady wierzycieli, zadeklarowano.

"Doceniamy, że rada wierzycieli uznała, że już najwyższy czas zakończyć naszą sanację i zagłosować nad układem. Jest to dla nas bardzo mocny sygnał od rady dotyczący celowości zakrojonych na szeroką skalę działań restrukturyzacyjnych w Action S.A, a teraz dowód na to, że sanacja przyniosła oczekiwany efekt, więc najwyższy czas ją zakończyć i oderwać od nazwy Action S.A. dopisek 'w restrukturyzacji'" - powiedział wiceprezes Sławomir Harazin, cytowany w osobnym komunikacie.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)