„Ciasny rynek pracy będzie ograniczał wzrost w Polsce. Brak wykwalifikowanych pracowników ogranicza wzrost – jest to jeden z czynników, który skłania nas do oczekiwania, że Polska gospodarka będzie spowalniać. Nasze szacunki potencjalnego wzrostu gospodarczego w Polsce wynoszą ok. 3 proc. Obecnie Polska rośnie w ekstremalnie szybkim tempie” – powiedział.

„Po 2025 r. będziemy widzieć dość negatywne efekty z uwagi na spadek liczby osób w wieku produkcyjnym” – dodał.