Zysk operacyjny wyniósł 4,71 mln zł wobec 8,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Polwax w raportowanym okresie osiągnął wynik EBITDA w wysokości 7,17 mln zł  tj. niższy o 35,1% niż w porównywalnym okresie 2017 roku (11,04 mln zł). Marża EBITDA w I półroczu 2018 roku osiągnęła wartość 7,3% (10,0% w I półroczu 2017r.), podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,36 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 110,34 mln zł rok wcześniej.

"Działalność spółki pierwszym półroczu 2018 roku koncentrowała się na standardowych działaniach produkcyjnych oraz handlowych w zakresie portfolio asortymentowego. Należy przypomnieć, iż pierwszy kwartał 2018 r. pozostawał pod znakiem nadpodaży w segmencie importowanych surowców parafinowych, na co nałożył się niski popyt ze strony rynku. Duża presja odbiorców na obniżki cen wyrobów osłabła dopiero w drugim kwartale. Z końcem pierwszego półrocza zaznaczył się trend wzrostów cenowych związanych ze spadkiem podaży surowców parafinowych. Całkowite przychody spółki, które w pierwszym kwartale 2018 r. spadły o (-15%) w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017, w okresie pierwszego półrocza 2018r. uległy poprawie. Całkowite przychody spółki w pierwszym półroczu 2018 r. były niższe o (-11%) w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego i wynosiły 98,36 mln zł" - czytamy w raporcie.

W kontekście omówionego okresu sprawozdawczego, przychody ze sprzedaży rozłożyły się następująco – w sprzedaży krajowej przychody były niższe o 9,8 mln zł (-13%) w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Poziom sprzedaży eksportowej (-7%) spadek przychodów o 2,2 mln zł, na co dodatkowy wpływ miała zmiana notowań walutowych, podano również.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r. 

(ISBnews)