Analitycy spodziewali się we IX indeksu na poziomie 111,2 pkt.

Indeks zaufania konsumentów wyniósł -2,9 pkt. wobec -1,9 pkt. poprzednio. Analitycy oczekiwali -2,9 proc.

KE podała, że wskaźnik nastrojów w przemyśle wyniósł 4,7 pkt. wobec 5,6 pkt. poprzednio, po korekcie z 5,5 pkt. Tu spodziewano się 5,1 pkt.

Indeks koniunktury w usługach wyniósł 14,6 pkt. Oczekiwano 14,8 pkt. wobec 14,4 pkt. poprzednio, po korekcie z 14,7 pkt.

W handlu wskaźnik wyniósł 2,7 pkt. wobec 1,9 pkt. poprzednio, a w budownictwie 8,3 pkt. wobec 6,4 pkt. poprzednio.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro powstaje na podstawie badań przeprowadzanych wśród 25.000 firm z regionu.