"W minionym roku obrotowym część obligacji zamiennych CD Capital została przekształcona w akcje spółki, dzięki czemu nastąpiło wzmocnienie pozycji CD Capital - strategicznego partnera Prairie - w strukturze akcjonariatu. Wynikiem tego zdarzenia było ujawnienie, zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości, jednorazowej i niepieniężnej straty (w kwocie 9,9 mln AUD). W rzeczywistości żadne płatności gotówkowe nie zostały dokonane, a wspomniane zdarzenie nie wpłynęło na pozycję gotówkową Prairie" - czytamy w wyjaśnieniu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,83 mln AUD w r.fin 2017/2018 wobec 1,34 mln AUD rok wcześniej.

W poprzednim roku obrotowym, Prairie zainwestowała w prace eksploracyjne i ewaluacyjne ponad 18 mln zł (6,9 mln AUD), wobec 17 mln zł w roku obrotowym 2017 (6,6 mln AUD). Na koszty te złożyły się m.in. wydatki na odwierty badawcze, analizy prób węgla i przygotowanie dokumentacji projektów, podano w komunikacie.

"Spółka utrzymuje silną pozycję gotówkową umożliwiającą bezpieczną realizację dalszych zamierzeń biznesowych w ramach projektów Jan Karski i Dębieńsko. Na koniec czerwca 2018 r. spółka dysponowała środkami pieniężnymi na poziomie ponad 29 mln zł (11 mln AUD)" - czytamy dalej.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)