AmRest uruchomił transzę kredytu na 190 mln euro m.in. na akwizycjeWarszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Grupa AmRest uruchomiła transzę F kredytu w kwocie 190 mln euro na finansowanie planowanych akwizycji jak również na finansowanie ogólnych potrzeb grupy, podała spółka.

Na początku października 2017 roku AmRest Holdings SE, AmRest Sp. z o.o. i AmRest s.r.o. zawarli umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki, PKO Bankiem Polskim, ING Bankiem Śląskim oraz Česká spořitelna.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)