Grupa Azoty: Niemiecki FCO wydał zgodę na przejęcie Got TopCoWarszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Niemiecki Federalny Urząd ds. Karteli (FCO), tj. niemiecki organ antymonopolowy, udzielił zgody na transakcję nabycia przez Grupę Azoty 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy (kontrolującej spółki Grupy Compo Expert), na podstawie warunkowej umowy sprzedaży z Goat Netherlands B.V., należącą do Grupy XIO, podały Azoty.

"Emitent oczekuje na zgody właściwych organów antymonopolowych w pozostałych jurysdykcjach, gdzie postępowania są jeszcze w toku. W związku z tym, warunek uzyskania zgód organów antymonopolowych zawarty w Umowie Warunkowej został spełniony częściowo" - czytamy w komunikacie.

Na początku września Grupa Azoty informowała, że ma warunkową umowę nabycia 25 tys. udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, za cenę nie wyższą niż 235 mln euro.

Grupa Azoty szacuje, że przejęcie Grupy Compo Expert zwiększy skalę skonsolidowanych rocznych przychodów Grupy Azoty o około 1,5 mld zł.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)