Grupa PKO BP sprzedała najwięcej kredytów hipotecznych w sektorze w II kw. br.Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych na całym rynku wyniosła 14 mld zł w II kwartale br., z czego najwięcej - 4 mld zł - w grupie PKO Banku Polskiego. Grupa pozostaje liderem rynku kredytów hipotecznych z portfelem o wartości prawie 105,5 mld zł na koniec czerwca 2018 roku, podał bank.

"GK PKO zajmuje pierwszą pozycję na rynku w grupie banków ankietowanych w raporcie PRNews, z ok. 29% udziałem w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych, utrzymując znaczącą przewagę nad pozostałymi konkurentami. Zgodnie z raportem, wartość całego portfela kredytów hipotecznych na koniec czerwca br. przekroczyła 400 mld zł, z czego ponad 105 mld zł stanowił portfel GK PKO Banku Polskiego. Coraz większe znaczenie zyskuje PKO Bank Hipoteczny, którego wartość portfela stanowi już ok. 20% całego portfela kredytów hipotecznych GK PKO" - czytamy w komunikacie.

Według PR News, w II kw. br. grupa PKO BP utrzymała pierwszą pozycję w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych z wynikiem 4 mld zł.

Wartość portfela kredytów hipotecznych PKO Bank Hipotecznego przekroczyła 20 mld zł na koniec wrzerśnia, zaś od początku tego roku zwiększyła się o 4 mld zł.

"Już dziś PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. Mamy ambicje, by zaliczać się do jednej z najbardziej rentownie rosnących i solidnych europejskich instytucji finansowych i w nowoczesny sposób zapewniać stabilne, długoterminowe źródła finansowania w ramach GK PKO, jednej z największych grup finansowych w naszej części Europy" - powiedziała prezes PKO Banku Hipotecznego Paulina Strugała, cytowana w komunikacie.

W 2018 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził 5 emisji hipotecznych listów zastawnych - jedną o wartości 500 mln euro i 4 emisje denominowane w PLN o łącznej wartości nominalnej 1,36 mld zł.

"Nasze tegoroczne emisje zostały znakomicie przyjęte przez inwestorów, pomimo zmiennego rynku. To kolejne potwierdzenie, że jesteśmy szybko rozwijającym się liderem rynku banków hipotecznych" - powiedziała także Strugała.

Wartość wyemitowanych przez PKO BH i pozostających w obrocie listów zastawnych na koniec września 2018 roku wyniosła 12,5 mld zł.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Jego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. PKO Bank Hipoteczny rozpoczął działalność operacyjną w kwietniu 2015 roku i obecnie jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)