„Przedłużenie ustawy o specjalnym statusie samorządów na okupowanych terytoriach obwodu donieckiego i ługańskiego jest konieczne dla zachowania nacisków sankcyjnych na Federację Rosyjską i dla stworzenia warunków w celu przeprowadzenia operacji pokojowej ONZ” – oświadczył po głosowaniu prezydent Petro Poroszenko.

Wiceprzewodnicząca parlamentu Iryna Heraszczenko przed głosowaniem wyjaśniała, że przedłużenie ustawy ma wyłącznie techniczny charakter. „Ta ustawa nie może wejść w życie do czasu, kiedy rosyjska armia i rosyjscy najemnicy nie pójdą precz z Donbasu i póki nie wejdzie tam administracja międzynarodowa pod egidą błękitnych hełmów (ONZ)” – powiedziała.

Ustawa o szczególnym statusie Donbasu to następstwo ustaleń, zawartych w tzw. pierwszym Protokole Mińskim, podpisanym we wrześniu 2014 roku przez przedstawicieli Ukrainy, Rosji i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz wysłanników samozwańczych republik ludowych w Donbasie - donieckiej i ługańskiej.

Dokument ten składał się z 12 punktów, z których pierwszy przewidywał natychmiastowe i obustronne wstrzymanie użycia broni w Donbasie. Protokół mówił o przeprowadzeniu decentralizacji władzy m.in. poprzez przyjęcie na Ukrainie ustawy o szczególnym statusie niektórych rejonów (powiatów) obwodów donieckiego i ługańskiego. Ustalono również, że na obszarze tym należy przeprowadzić przedterminowe wybory do władz lokalnych.

Ustawa o statusie Donbasu weszła w życie w październiku 2014 roku i miała obowiązywać trzy lata. W ubiegłym roku przedłużono ją o kolejne 12 miesięcy. Zgodnie z tekstem ustawy specjalny status zostanie przyznany zajętym przez separatystów rejonom w Donbasie dopiero po spełnieniu warunków dotyczących bezpieczeństwa w tym regionie oraz po wycofaniu z niego obcych wojsk.

O przedłużenie ustawy apelował do władz w Kijowie specjalny przedstawiciel USA ds. Ukrainy Kurt Volker i przedstawicielstwo UE na Ukrainie.

Konflikt w Donbasie trwa od wiosny 2014. Liczba ofiar śmiertelnych walk w tym regionie przekroczyła 10 tysięcy.