Najbardziej ucierpiały budżety domowe emerytów i rencistów – ich wydatki roczne w 2007 r. wynosiły niecałe 850 zł, teraz prawie 1300 zł. Tak wynika z raportu GUS o wydatkach budżetów domowych.

Na co najwięcej przeznaczamy? Obok leków, głównie na usługi ambulatoryjne czy na specjalistów. Dzieje się tak, pomimo że co roku rosną wydatki NFZ na leczenie. Powód jest od lat ten sam: długi czas oczekiwania.