Akcjonariusze Grupy Azoty wyrazili zgodę na przejęcie Goat TopCoWarszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty wyrazili zgodę na nabycie udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH od Goat Netherlands B.V., podała spółka.

Zgoda walnego zgromadzenia została udzielona pod warunkiem uzyskania zgód organów antymonopolowych, na warunkach finansowych określonych w umowie warunkowej za cenę nie wyższą niż 235 mln euro, podano w komunikacie.

"Z chwilą udzielenia zgody przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ziścił się jeden z określonych w umowie warunkowej warunków zamknięcia transakcji" - czytamy dalej.

Wcześniej w październiku Grupa Azoty informowała, że Austriacki Federalny Urząd ds. Ochrony Konkurencji (BWB) oraz Austriacki Federalny Rzecznik ds. Karteli, tj. austriackie organy ochrony konkurencji, udzieliły zgody na nabycie przez spółkę 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH. Grupa oczekuje na zgodę organu antymonopolowego w jurysdykcji, gdzie postępowanie jest jeszcze w toku, podano wówczas.

Na początku września Grupa Azoty informowała, że ma warunkową umowę nabycia 25 tys. udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, za cenę nie wyższą niż 235 mln euro.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)