"Widać wyraźnie, że tempo wzrostu gospodarczego w tym roku jest naprawdę wysokie. Mieliśmy 2 kwartały na poziomie 5 proc. i wszystko wskazuje na to, że trzeci kwartał nie powinien być dużo gorszy. (...) To oznacza, że cel, który wytyczyliśmy sobie z premierem Mateuszem Morawieckim, jeszcze w 2016 r., żeby utrzymywać tempo wzrostu PKB między 4 a 5 proc. udaje nam się utrzymywać. I chcielibyśmy to tempo utrzymywać również w przyszłym roku" - powiedział w poniedziałek na konferencji Kwieciński.

W założeniach projektu budżetu na 2019 r. zapisano wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. rdr.