Mostostala Warszawa ma aneks do umowy na roboty w OtwockuWarszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider 99% udziałów w konsorcjum) i Firmy Handlowo-Usługowej Efer (1% udziałów w konsorcjum) podpisało z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji aneks do umowy na roboty budowlane w ramach przetargu pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I", podał Mostostal Warszawa. Wartość umowy została powiększona do 21,57 mln zł brutto.

"Na podstawie powyższego aneksu ustalono nowe terminy:
- Zakończenie robót budowlanych do 31.01.2019 r.
- Zakończenie robót z rozruchem technicznym i zgłoszeniem zakończenia robót dla całości przedmiotu zamówienia do 14.02.2019 r.
- Odbiór końcowy po uzyskaniu wymaganych pozwoleń na użytkowanie do 31.03.2019 r.
- Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy zostało powiększone do kwoty 21,57 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej w lipcu 2017 r. Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Firmy Handlowo-Usługowej Efer podpisało z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji umowę na roboty budowlane o wartość umowy wynoszącej 18,21 mln zł brutto, a termin zakończenia przedmiotowej umowy wyznaczono na 5 sierpnia 2018 r.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,1 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)