"Mimo zmiany metodologii utrzymanie 37. miejsca jest dobrą oznaką, co do zdrowia naszej gospodarki, co nie znaczy, że nie mamy w pewnych dziedzinach jeszcze sporo do zrobienia” – ocenił Jacek Bartkiewicz, członek zarządu NBP.

"Raport był tworzony między lutym a kwietniem 2018 r. Metodologia związana z przygotowaniem raportu uległa zmianie w ostatnim okresie. W poprzednich raportach dużym komponentem była ocena uczestników życia gospodarczego, czyli ankietowanych firm, w Polsce ponad 200(…). Ten element uległ teraz odwróceniu. Obecnie w większym stopniu analizy eksperckie są brane pod uwagę w stosunku do opinii przedkładanych przez firmy” – dodał.

Punktem odniesienia dla wyników badań jest rok 2017, gdy rozpoczęto zmianę metodologii badania.

W 2018 r. przeprowadzono kolejną zmianę metodologii, według której przeliczono również ankiety z 2017 r., co nie doprowadziło jednak do zmiany miejsca Polski w rankingu - poinformował Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych (DAE) NBP.

Dodał, że wyniki ankiety WEF sprzed 2017 r. są nieporównywalne z nowymi badaniami.

Wśród 12 kategorii wchodzących w skład indeksu tworzącego ranking Polska uzyskała najwyższą ocenę (100/100 pkt) w ramach stabilności makroekonomicznej. Taką samą ocenę uzyskało 31 państw, biorących udział w badaniu.

Najniższa ocena (48,7 pkt., 38. miejsce) została przyznana Polsce w kategorii potencjał innowacyjny.

"Polska wraz z Czechami została wymieniona jako lider krajów rozwijających się w Europie. Jest to kraj, w którym szereg wskaźników makro ma wyższe notowania niż w gospodarkach rozwiniętych" - powiedział Piotr Boguszewski, ekonomista DAE NBP.

W Polsce ankiety na potrzeby raportu WEF przeprowadzone zostały za pośrednictwem oddziałów okręgowych NBP.