Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) wydał poradnik RODO dotyczący ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej oraz podczas samego głosowania. Wśród wielu spraw związanych z administracją i przechowywaniem danych znalazły się również praktyczne informacje dotyczące samego przebiegu głosowania.

UODO zwraca uwagę, że mężowie zaufania mogą rejestrować (np. nagrywając wideo) przebieg czynności obwodowej komisji wyborczej. Mężowie zaufania mają prawo nagrywać, kiedy komisja wyborcza sprawdza czy urna jest pusta, gdy opieczętowuje ją czy też sprawdza liczbę kart do głosowania właściwych dla przeprowadzanych wyborów, jak również czy w lokalu wyborczym znajduje się odpowiednia liczba łatwo dostępnych miejsc zapewniających tajność głosowania. Nie mogą jednak rejestrować wyborców przystępujących do głosowania.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia danych, osoby do tego nieupoważnione nie mogą mieć do nich dostępu. Co zatem zrobić, aby dane osobowe zawarte w spisie wyborców nie były widoczne dla osób, które podpisem potwierdzają odbiór kart do głosowania? UODO sugeruje, żeby np. przygotować specjalny szablon i nakładać na spisy wyborców. Dzięki temu – wyjaśnia poradnik RODO - "wyborcy, odbierając karty do głosowania i składając podpis na spisie wyborców, mogliby sprawdzić tylko własne dane, reszta spisu byłaby bowiem zasłonięta". Urząd Ochrony Danych Osobowych zwraca uwagę, że rozwiązania organizacyjne w tym zakresie mogą być bardzo różne.

Urząd przypomina, że wyborca nie może odmówić obwodowej komisji wyborczej okazania dowodu osobistego lub paszportu celem potwierdzenia tożsamości.(PAP)

Autor: Wojciech Kamiński