Herkules rekomenduje podwyższenie dywidendy za 2017 r. z kapitału zapasowegoWarszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Herkulesa podjął decyzję o rekomendowaniu najbliższemu walnemu zgromadzeniu podwyższenie kwoty dywidendy wypłaconej akcjonariuszom za 2017 r. o dodatkowe kwoty przeniesione z kapitału zapasowego spółki, podał Herkules.

"Podwyższenie kwoty dywidendy odbyłoby się w drodze zmiany uchwały nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki [...] z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. w następujący sposób:
i) przeznaczyć kapitał zapasowy, w części utworzonej z zysku netto spółki za ubiegłe lata obrotowe w kwocie 19 535 463 zł na wypłatę dywidendy;
ii) kwotę 19 535 463 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,45 zł/brutto na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Zarząd podjął decyzję mając na uwadze:
- pozytywną sytuację na rynku żurawi wieżowych, a także utrzymującą się korzystną koniunkturę w branży budowlanej;
- posiadanie przez spółkę nadwyżek finansowych, które w wyniku nie sfinalizowania transakcji nabycia 100% udziałów spółki Trinac Polska Sp. z o.o. mogą, w ocenie zarządu, zostać przeznaczone dla akcjonariuszy, czytamy także.

Z wypłaty dywidendy zostaną wyłączone akcje własne, nabyte zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia. W związku z tym, ostateczna liczba akcji objętych dywidendą będzie pomniejszona o liczbę akcji własnych posiadanych przez Herkulesa. Na dzień 23 października 2018 roku posiada on 4 643 035 akcji własnych, czytamy dalej.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku podejmie najbliższe walne zgromadzenie, podsumowano.

W czerwcu akcjonariusze Herkulesa zdecydowali o przeznaczeniu 3,04 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę 0,07 zł na akcję.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)