Orange Polska miało 91 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. wg MSSF15Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Orange Polska odnotował 91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. według MSSF15 wobec 28 mln zł zysku według MSR18 rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 175 mln zł według MSSF15 (217 mln zł według MSR18 wobec 128 mln zł zysku rok wcześniej). EBITDA wyniosła 792 mln zł według MSSF15 (834 mln zł według MSR18 wobec 776 mln zł rok wcześniej). Skorygowana EBITDA wyniosła 792 mln zł według MSSF15 (834 mln zł według MSR18 wobec 776 mln zł rok wcześniej).

Spółka podała, że wzrost skorygowanej EBITDA (zgodnie ze standardem MSR18) o 7,5% r/r, odzwierciedla głównie poprawę trendu przychodów; wyższe zyski ze sprzedaży aktywów oraz skuteczne wdrożenie działań w obszarze roamingu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 755 mln zł w III kw. 2018 r. według MSSF15 (2 800 mln zł według MSR18 wobec 2 814 mln zł rok wcześniej).

"Spadek przychodów ograniczony do zaledwie -0,5% r/r (zgodnie z MSR18), odzwierciedlający: dalszą wysoką dynamikę wzrostu przychodów z usług konwergentnych; poprawę w usługach niekonwergentnych dzięki lepszym przychodom z roamingu i korzystniejszym trendom bazowym; poprawę trendu przychodów ze sprzedaży sprzętu w wyniku działań komercyjnych dobrze przyjętych przez klientów; znacznie lepsze wyniki w obszarze odsprzedaży energii (Orange Energia); utrzymującą się presję w obszarze usług tradycyjnych" - czytamy w raporcie.

Spółka wskazuje na solidne wyniki komercyjne w usługach konwergentnych, światłowodowych, TV i wyłącznie komórkowych: przyrost o +25% r/r liczby indywidualnych klientów ofert konwergentnych, +41 tys. przyłączeń netto w 3 kw.; przyrost o +84% r/r liczby klientów usług światłowodowych, +38 tys. przyłączeń netto w 3 kw. (penetracja usługi na poziomie 10,2%); przyrost o +13% r/r liczby klientów usług TV, +21 tys. przyłączeń netto w 3 kw.; utrata klientów wyłącznie komórkowych usług abonamentowych ograniczona do 13 tys. (wobec 55 tys. w 2 kw.).

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej według MSSF15 (179 mln zł według MSR18 w porównaniu z 138 mln zł zysku rok wcześniej), przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 171 mln zł według MSSF15 (8 332 mln zł według MSR18 w porównaniu z 8 471 mln zł rok wcześniej). EBITDA wyniosła 2 175 mln zł według MSSF15 (2 365 mln zł według MSR18 wobec 2 336 mln zł rok wcześniej). Skorygowana EBITDA wyniosła 2 175 mln zł według MSSF15 (2 365 mln zł według MSR18 wobec 2344 mln zł rok wcześniej).

Na koniec III kwartału baza klientów Orange Polska wzrosła do 14,61 mln wobec 14,48 mln kwartał wcześniej, w tym post-paid 9,85 mln wobec 9,79 mln kwartał wcześniej.

„Bardzo mnie cieszy, że zarówno trend przychodów i EBITDA jak i generowane przepływy pieniężne uległy w 3 kw. widocznej poprawie. Na wysokość przychodów i kosztów korzystnie wpłynęły renegocjacje hurtowych stawek roamingowych oraz właściwe zarządzanie w odniesieniu do użytkowników nadużywających roamingu. Sfinalizowaliśmy proces sprzedaży kilku dużych nieruchomości z naszego portfela, a uzyskane w ten sposób środki pieniężne wpłyną w kolejnych kwartałach. Stan środków pieniężnych na koniec września odzwierciedlał z jednej strony płatność kary nałożonej przez Komisję Europejską, a z drugiej – pierwszą transzę opłaty wstępnej z tytułu umowy hurtowej z T-Mobile. Po dziewięciu miesiącach, nasze trendy biznesowe są stabilne oraz zbieżne z naszymi oczekiwaniami i celami. Potwierdzamy zatem cel całoroczny skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie z MSR 18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF 15" - powiedział członek zarządu ds. finansów operatora Maciej Nowohoński, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 36 mln zł wobec 139 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)