"Przedmiot umowy obejmuje: (i) dostawę 3 szt. fabrycznie nowych sześcioosiowych lokomotyw elektrycznych typu E6ACTa 'Dragon2' z dodatkowo zabudowanym systemem obserwacji szlaku oraz systemem pozycjonowania lokomotyw GPS, (ii) dostawę oprogramowania oraz licencji niezbędnych do obsługi lokomotywy, (iii) dostawę zestawu fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów, wchodzących w skład tzw. zestawu antyawaryjnego, niezbędnych do szybkiej realizacji napraw awaryjnych" - czytamy w komunikacie.

Wszystkie trzy lokomotywy zostaną dostarczone w terminie do 31 grudnia 2018 r., podano również.

"Zawarcie przedmiotowej umowy jest elementem realizacji przez spółkę programu inwestycyjnego i stanowi istotny element budowania silnej i stabilnej pozycji konkurencyjnej PKP Cargo. Wprowadzenie do eksploatacji lokomotyw Dragon2 pozwoli również na poprawę efektywności procesu przewozowego" - podsumowano.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

Rząd wprowaza "Kolej plus". Będzie więcej połączeń kolejowych?