"Faktem wartym podkreślenia jest zwiększenie liczby kart płatniczych i przekroczenie symbolicznego progu 40 mln kart w Polsce" - napisano w informacji NBP.

Bank centralny podał, że podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe, gdyż stanowią 78,8 proc. ogółu. Łączna liczba kart debetowych wyniosła 31,7 mln szt. i zwiększyła się o 656 tys.

"Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (14,6 proc.), których łączna liczba wyniosła w Polsce 5,9 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni II kwartału 2018 r. zwiększyła się o 611 sztuk (wzrost o 0,01 proc.). Ten minimalny wzrost wpisuje się w dotychczas obserwowany trend bardzo niewielkich zmian w liczbie wyemitowanych kart kredytowych" - informuje NBP.

Według NBP charakterystycznym zjawiskiem obserwowanym na rynku polskim jest dalszy wzrost liczby kart zbliżeniowych. Na koniec czerwca 2018 r. w Polsce było ich 32,9 mln szt. Na przestrzeni drugiego kwartału liczba kart zwiększyła się o 996 tys. szt. Na koniec drugiego kwartału 2018 r. udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych stał się rekordowo wysoki i wynosił 81,7 proc. (w poprzednim kwartale to 80,6 proc.).(PAP)

Reklama

autor: Łukasz Pawłowski