STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-10-30
IRDN /IRDN Index 210,53
sIRDN /sIRDN Index 230,28
offIRDN / offIRDN Index 176,47
IRDN24 /Base 211,05
IRDN8.22 /Peak 231,32
IRDN23.7 / Offpeak 177,26
TGe24 210,55
TGeBase 210,36
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 104 129,50
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 2 444 220,40

Źródło: Giełda Energii SA