Według opublikowanego w środę rankingu Banku Światowego Doing Bussines 2019 Polska zajęła 33. miejsce ze 190 gospodarek o przepisach najbardziej przyjaznych biznesowi. Oznacza to spadek o sześć miejsc w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem, w którym nasz kraj zajął 27. pozycję. Polska wciąż wypada dobrze m.in. w zakresie obsługi handlu międzynarodowego - wskazał Bank Światowy.

"Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji. Potwierdzają to nie tylko krajowe dane gospodarcze, ale także prognozy i zestawienia instytucji międzynarodowych, w tym także Banku Światowego" - podkreśliła Emilewicz.

Jak przypomniała szefowa MPiT, sam Bank Światowy dwa tygodnie temu podniósł nam prognozę wzrostu PKB na lata 2018-2020 odpowiednio do 4,7 proc., 3,9 proc. i 3,6 proc. (wobec 4,2 proc., 3,7 proc. i 3,5 proc. prognozowanych w kwietniu br.). "Wśród czynników napędzających wzrost PKB Bank Światowy obok konsumpcji prywatnej i wydatków rządowych, wymienił też odbicie w inwestycjach prywatnych" - powiedziała.

Minister zwróciła uwagę, że rząd w ostatnim czasie wprowadził szereg ułatwień i przywilejów dla biznesu takich jak: ulga na B+R, reforma specjalnych stref ekonomicznych, 100 zmian dla firm, Konstytucja Biznesu, mały ZUS, obniżka CIT dla najmniejszych firm. W przygotowaniach, jak podkreśliła, są kolejne "proprzedsiębiorcze zmiany", takie jak Pakiet MŚP, ograniczenie zatorów płatniczych, czy bardziej przyjazny dla przedsiębiorców system zamówień publicznych.

"W naszych regulacjach koncentrujmy się jednak na MŚP, zaś Bank Światowy, konstruując ranking Doing Business, na dużych i średnich przedsiębiorstwach" - wyjaśniła.

"Spadek Polski w rankingu Doing Business wynika w głównej mierze z wprowadzenia zmian, które mają na celu uszczelnienie podatków. Te zmiany przełożyły się na zwiększenie sprawozdawczości podatkowej. Bank Światowy niestety nie ocenia w DB całego systemu i całości reform" - skomentowała minister Emilewicz.

Dodała, że raport posługuje się "bardzo specyficzną, punktową metodologią", co sprawia, że wiele ze zmian wprowadzanych w Polsce (ukierunkowanych na MŚP) nie znajduje odzwierciedlania w wynikach.

Szefowa MPiT zwróciła uwagę, że spadek w rankingu nie oznacza, że rząd zaniechał działań poprawiających warunki prowadzenia biznesu. "Jest wręcz przeciwnie. Metodologia raportu tego nie uwzględnia, bo siłą rzeczy obejmuje wycinek rzeczywistości" - zaznaczyła.

Minister Emilewicz wskazała, że "rząd poważnie podszedł do tematu walki z patologiami" w sferze podatków, uszczelnił system VAT i w efekcie wygenerował ogromne wpływy do budżetu. "Uszczelnienie systemu VAT przynosi wymierne efekty, również dla firm - poprawia środowisko konkurencyjne, w jakim działają przedsiębiorstwa i ogranicza nieuczciwą konkurencję" - oceniła szefowa MPiT. Dodała, że MF pracuje już nad rozwiązaniami, które ograniczą przesyłanie niektórych deklaracji VAT.

Jak podkreśliła Emilewicz Bank Światowy, przygotowując ranking Doing Bussines, obniżył Polsce noty głównie ze względu na regulacje, których wprowadzenie było konieczne, żeby uszczelnić system podatkowy i zlikwidować lukę w podatku VAT. "Uznajemy walkę z procederem wyłudzeń podatkowych oraz idące za tym miliardowe, dodatkowe wpływy do budżetu za sukces. Dzięki takiemu podejściu w naszym kraju zmniejszył się odsetek osób dotkniętych ubóstwem. Udało się to osiągnąć bez podwyższania podatków, a wręcz pomimo ich obniżenia (CIT dla najmniejszych firm)" - podsumowała.

>>> Czytaj też: Polska spadła w najnowszym rankingu Doing Business. Przegrywamy z Rwandą [TABELA]