"III kw. 2018 roku charakteryzował się zwyżkowym trendem cenowym dla wszystkich grup wyrobów stalowych oraz dobrym popytem rynkowym we wszystkich sektorach konsumujących wyroby hutnicze. Wysoki popyt wynikał z realizacji dużej liczby inwestycji budowlanych oraz dobrej sytuacji gospodarczej kraju. Równolegle z wysokim popytem brak atrakcyjnych ofert importowych oraz wprowadzenie środków ochrony rynku w postaci kontyngentów sprzyjały, utrzymywaniu się wysokiego poziomu cen" - czytamy w raporcie.

"W III kw. 2018 r. grupa kapitałowa emitenta wypracowała zysk netto na poziomie 11 611 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego zysk wyniósł 9 830 tys. zł netto. Zysk netto w omawianym okresie 2018 r. był wyższy o 1 781 tys. zł od tego z roku ubiegłego, czyli o 18,1%. Podobnie jak w poprzednich okresach, główny wpływ na wzrost wypracowanego zysku miało umiejętne zarządzanie stanami magazynowymi i sprzedażą w warunkach zmienności i niepewności cenowej na rynku" - czytamy także.

Zysk operacyjny wyniósł 15,26 mln zł wobec 13,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 484,93 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 405,75 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 28,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 396,98 mln zł w porównaniu z 1 137,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 28,19 mln zł wobec 26,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)