X-Trade Brokers miał 2,9 mln zł straty netto, 1,26 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.


Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - X-Trade Brokers odnotował 2,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 31,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 1,26 mln zł wobec 38,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,58 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 73,12 mln zł rok wcześniej.
"W I półroczu 2018 r. XTB odnotowała rekordowo wysokie przychody (197,9 mln zł), które były rezultatem, poza stale rosnącą bazą klientów, dużej zmienności na rynkach finansowych, stosunkowo wysokiej rentowności na lota (średnio 153 zł) oraz znacznej aktywności klientów wyrażonej w liczbie kontraktów w lotach. W sierpniu 2018 r. weszła w życie interwencja produktowa Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), która spowodowała m.in. zmniejszenie dla klienta detalicznego maksymalnego dozwolonego poziomu dźwigni finansowej dla kontraktów CFD do 30:1 w przypadku głównych par walut i 20:1 w przypadku par walut innych niż główne, złota i głównych indeksów. Decyzja ESMA, wraz z przypadającymi na ten okres wakacjami i niższą zmiennością na rynkach finansowych przyczyniła się do spadku w III kwartale wolumenu transakcji w lotach o 34,1% r/r i 44,0% k/k. Obroty były niższe o 178,7 tys. lotów r/r, a rentowność jednostkowa o 1,7 zł. W konsekwencji przychody spadły o 34,9% rdr, tj. (25,5) mln zł z 73,1 mln zł na 47,6 mln zł. Podkreślenia wymaga, że charakterystyczna dla modelu biznesowego XTB jest duża zmienność przychodów w krótkim okresie czasu" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 97,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 60,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 245,52 mln zł w porównaniu z 198,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 84,12 mln zł wobec 57,5 mln zł zysku rok wcześniej.
"XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W III kwartale 2018 r. grupa pozyskała 4 884 nowych klientów, co daje wzrost o 16,3% r/r. Z kolei średnia liczba aktywnych klientów za ten sam okres była wyższa o 2 014 r/r, tj. o 11% r/r" - czytamy dalej w raporcie.
X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.
(ISBnews)