"Spółka podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu na budowę gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń. W nowej koncepcji przedsięwzięcie będzie realizowane w podziale na część przygotowawczą i budowlaną. Analizowany jest również wariant prowadzenia inwestycji odcinkami. To odpowiedź Gaz-System na potrzeby rynku, która powinna doprowadzić do obniżenia kosztów budowy gazociągu" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazała w nim spółka, w przetargu zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert.

"Wartość każdej z nich przekroczyła środki finansowe, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Tam, gdzie spółka widzi nasycenie rynku, presję wysokich cen ofertowych dużych przedsiębiorstw wykonawczych, wyciąga stosowne wnioski. To umożliwia identyfikację nowego potencjału wykonawczego i jest podstawą do zmiany strategii kontraktowania. W efekcie końcowym stawiamy na warunki pozwalające średnim przedsiębiorstwom złożyć ofertę i konkurować o zamówienie" - tłumaczy Gaz-System.

Według spółki, takie podejście do inwestycji może spowodować udział większej liczby wykonawców w przetargach, co może przełożyć się na korzystniejsze oferty cenowe. Ponadto - jak argumentuje spółka - prowadzenie niezależnie i równolegle większej ilości prac może wpłynąć na skrócenie termin realizacji inwestycji.

Jak przekazano, Gaz-System w ciągu najbliższych czterech lat wybuduje ponad 2000 km gazociągów krajowych oraz przygotowuje projekt Baltic – Pipe.

"Reagując na sygnały z rynku o wzroście zapotrzebowania na gaz ziemny, obecnie analizujemy możliwość przyłączenia do sieci gazowej 13 podmiotów z sektora elektroenergetycznego. Dwie umowy o przyłączenie elektrociepłowni do sieci Gaz-System są już na etapie realizacji" - napisano.

Spółka podkreśla jednocześnie, że na bieżąco monitoruje dostępne na rynku zasoby wykonawcze w zakresie prac budowlano-montażowych.

Zgodnie z planami, gazociąg Pogórska Wola – Tworzeń powinien zostać ukończony do końca 2020 r. Ma on w przyszłości stanowić odcinek gazowego korytarza Północ-Południe. Według operatora systemu gazowego, efektem będzie zwiększenie zdolności przesyłowych, a także uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje w regionie. W skali kraju z kolei przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu oraz stopnia dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego.

Rura o długości ponad 55 km i średnicy 1000 mm zostanie położona wzdłuż istniejących gazociągów na terenie siedmiu gmin województwa śląskiego. Od strony zachodniej zostanie połączony z gazociągiem Tworóg – Kędzierzyn-Koźle, a od wschodniej - z gazociągiem Pogórska Wola – Tworzeń. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta