Capital Park miał 5,06 mln zł zysku netto, 13,88 mln zł straty EBIT w III kw.


Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Capital Park odnotował 5,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 13,88 mln zł wobec 65,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z wynajmu podstawowego sięgnęły 36,56 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 33,24 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 59,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,92 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z wynajmu podstawowego w wysokości 106,86 mln zł w porównaniu z 93,29 mln zł rok wcześniej.
"Wzrost przychodów z tytułu czynszów wynika głównie ze wzrostu poziomu powierzchni wynajętej w dwóch głównych projektach grupy: Eurocentrum Office Complex oraz Royal Wilanów" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 2,72 mln zł wobec 9,64 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
(ISBnews)