Alumetal zakłada, że capex w 2019 r. będzie porównywalny r: rWarszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Alumetal planuje na przyszły rok nakłady inwestycyjne w wysokości porównywalnej do tegorocznych, które wyniosą niecałe 40 mln zł, poinformował wiceprezes Przemysław Grzybek.

"W 2019 r. capex będzie porównywalny r/r, podobny do tego z 2018 r., kiedy wyniesie niecałe 40 mln zł" - powiedział Grzybek podczas konferencji prasowej.

W okresie I-III kw. 2018 r. Alumetal zrealizował 26,9 mln zł nakładów inwestycyjnych.

"Do końca roku planujemy ok 10 mln zł" - powiedział wiceprezes.

Większą część nakładów w 2019 r. będą stanowić nakłady na modernizację zakładu w Kętach.

W opublikowanej w lipcu strategii Alumetal, podał, że na modernizację Zakładu Kęty przeznaczy nakłady w wysokości 55,6 mln zł. Wydatki mają być ponoszone głównie w latach 2019 i 2020, przy czym większość zostanie poniesiona w 2020 roku. Zarząd zaplanował zakończenie inwestycji do 31 grudnia 2020 roku.

Wydatki na zakład stopów wstępnych w Gorzycach wyniosą ok. 59 mln zł wobec wcześniej 63 mln zł.

"Szacujemy, że będzie to 59 mln, z czego 50 mln już wydaliśmy, a w IV kw. wydamy 9 mln zł" – powiedział prezes Marek Kacprowicz.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)