Synektik miał 0,75 mln zł zysku netto, 1,36 mln zł EBIT w VII kw. 2017: 2018 r.Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Synektik odnotował 0,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w VII kw. 2017/2018 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Obecny rok obrotowy i podatkowy grupy kapitałowej ma charakter przejściowy, rozpoczął się 1 stycznia 2017 r., a skończył się 30 września 2018 r. Następnie, pierwszy rok obrotowy i podatkowy będzie trwał od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 1,36 mln zł wobec 0,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,76 mln zł w VII kw. r. obr. 2017/2018 r. wobec 11,52 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej w segmencie radiofarmaceutyków wzrosły o ponad 14% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku kalendarzowego, do 5,68 mln zł (po eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych). O rekordowym poziomie przychodów przesądził blisko 30% r/r wzrost sprzedaży radioznaczników specjalnych oraz ponad 20% wzrost sprzedaży uzupełniających produktów radiofarmaceutycznych" - czytamy w raporcie.

W VII kw. roku finansowego 2017/2018 grupa równolegle realizowała kontrakty i zlecenia na dostawy sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych oraz świadczyła usługi serwisowo-pomiarowe, jak również aktywnie budowała portfel zamówień na dostawy sprzętu, oprogramowania i usług na kolejne okresy.

Przychody ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych wyniosły 19,07 mln zł i były o 191% wyższe od przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu 2017 roku kalendarzowego. O skokowym wzroście przychodów przesądziła ekspansja grupy w segmencie dostaw sprzętu do terapii, jak również zauważalne ożywienie na rynku, związane z inwestycjami realizowanymi przy wykorzystaniu środków wspólnotowych, podano także.

Synektik podał, że miniony kwartał był również okresem intensywnych prac nad budową portfela zamówień do realizacji w kolejnych okresach sprawozdawczych. Na koniec września br. wartość pozyskanych a niezrealizowanych (nierozliczonych) kontraktów na dostawę sprzętu i rozwiązań IT (backlog) wyniosła 7,52 mln zł, wobec 3,80 mln zł na koniec września 2017 r. Wartość aktywnych ofert (quota log) na koniec września 2018 r. wyniosła 37,79 mln zł, wobec 3,75 mln zł na koniec września 2017 r.

W I-VII kw. r. obr. 2017/2018 r. spółka miała 13,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,08 mln zł zysku w I-IV kw. r. obr. 2016/2017 (od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016), przy przychodach ze sprzedaży w wysokości odpowiednio: 106,23 mln zł i 49,43 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-VII kw. 2017/2018 r. wyniósł 0,4 mln zł wobec 1,34 mln zł zysku w I-IV kw. 2016 r.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)